Equip Humà

Experiència
Juan Carlos Martí,
Economista, Màster en Tributació, Tècnic en Administració d'Empreses, ell podrà resoldre els dubtes que puguin sorgir-li, atendre els requeriments tributaris abans que es produeixin, establint línies d'actuació fiables i adequades als seus interessos.


 • Impost de Societats
 • Impost de Patrimoni
 • Declaració de la Renda
 • Recursos Tributaris.
 • Llicències d'Activitats.
Versatilitat


Rafael D. MartíAdvocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid 88.595 i en Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears 5.983, Màster en Advocacia, Diplomat en Relacions Laborals, havent superats les proves CAP podrà atendre cada incident en l'àmbit jurídic i laboral que es produeixi, oferint-li les opcions més adequades als supòsits plantejats, resolent d'una manera àgil i eficaç qualsevol problemàtica en la qual es vegi involucrat.

 • Procediment de Separació, Divorci, Tutela.
 • Desnonaments i reclamació de Rendes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments d'Invalidesa, Incapacitat.
 • Assistència al Detingut, Judicis Faltes, Judicis Ràpids ...
 • Constitució de Societats.

Futur

Pilar Martí, 
Màster en Màrqueting i Vendes, podrà ajustar el vestit de la seva imatge corporativa i tècniques de mercat l´ intricat mercat global, no deixi cap detall al marge de la seva actuació.

 • Imatge Corporativa.
 • Book d'Imatge.
 • Pla de Màrqueting.
 • Book d´ Imatge.

Prevenció 


Rafael SampolDiplomat en Relacions Laborals, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, no corri riscos, tot lloc de treball necessita una seguretat i ergonomia com a palanca de projecció de les seves millors obres.